Bloedtest spoort Creutzfeldt-Jacob op

Een Amerikaans/Spaanse onderzoeksgroep werkt aan een methode om bloed te testen op de aanwezigheid van prionen. Voor het eerst moet het nu mogelijk worden om de diagnose Creutzfeldt-Jacob te stellen voordat iemand er daadwerkelijk ziek van wordt, zo schrijven ze op de website van Nature Medicine.

De test zou het ook mogelijk moeten maken om de voorraad van bloedbanken te testen, en zelfs om dieren te testen voordat ze de voedselketen in gaan.

De prionen, die Creutzfeldt-Jacob en aanverwante ziektes veroorzaken, zijn verkeerd gevouwen eiwitten. In het hersenweefsel lijken ze ‘normale’eiwitten aan te steken waardoor die zichzelf ook verkeerd gaan vouwen, met uiteindelijk de dood tot gevolg. In bloed zijn de prionen echter niet detecteerbaar omdat de concentraties in de praktijk veel te laag zijn. En van hersenweefsel kun je pas monsters nemen wanneer de patiënt al dood is.

Lees verder op Chemisch2Weekblad

Koffie

KoffieKoffie helpt tegen suikerziekte
… Maar, zo vermoedt Feskens, zowel het licht negatieve bloeddrukverhogende effect als het licht positieve intelligentieverhogende effect van cafeïne, valt in het niet bij het belangrijkste gezondheidseffect van koffie. En dat is de bescherming tegen suikerziekte.
Lees verder op Elsevier.nl

Koffie helpt ook al tegen kanker
Koffie is voor Amerikanen de belangrijkste bron van anti-oxidanten – gezonde stoffen die de beschadiging van cellen (kanker) tegengaan. Vier kopjes is beter dan twee!

In koffie zit polyphenol, een anti-oxidant die de beschadiging van cellen en DNA voorkomt. Goed voor Amerikanen die weinig fruit en groente eten, een andere belangrijke bron van anti-oxidanten.
Lees verder op Elsevier.nl

Minder medicijnresten in gekweekte vis

VisGekweekte vis zoals forel, paling, meerval en tarbot, bevatte vorig jaar minder resten van diermedicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in 2004. De inspecteurs onderzochten 46 viskwekerijen en twaalf recreatievijvers.

De inspectiedienst denkt dat het gebruik van medicijnen in de kwekerijen “verminderd” is. Bij eerdere onderzoeken vond de VWA resten van onder meer malachietgroen en sulfonamiden in de vissen. Enkele van de gevonden medicijnen mogen niet gebruikt worden in de viskweek, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgzondheid.

Internetbehandeling populair onder werkende hoogopgeleiden met drankprobleem

De nieuwe online behandeling van mensen met een alcoholprobleem blijkt succesvol en geeft opzienbarende resultaten. De voor de reguliere verslavingszorg zo moeilijk bereikbare drinkers – vrouwen, goed opgeleiden en werkenden – willen online hulp op www.alcoholdebaas.nl. Dit is een belangrijke doorbraak voor de verslavingszorg. Het aantal online aanmeldingen van vrouwen en werkenden ligt ruim twee keer zo hoog als bij de reguliere, face-to-face behandeling. Een zeer groot aantal, meer dan de helft van de deelnemers, is hoog opgeleid. Het alcoholgebruik van de eerste deelnemers die de behandeling hebben afgerond is fors gedaald en ook gezondheidsklachten blijken na de internetbehandeling te zijn afgenomen.

Sinds de start van www.alcoholdebaas.nl op 21 maart jl. overstijgt het aantal aanmeldingen de verwachtingen. Er meldt zich bovendien een heel andere groep mensen dan degenen die naar een verslavingszorginstelling toegaan voor hulp en behandeling. Opvallend is dat de online therapeuten een verdubbeling van het aantal deelnemende vrouwen waarnemen ten opzichte van de reguliere, face-to-face behandeling. De reguliere cliëntenpopulatie bestaat voor 23% uit vrouwen en bij internetbehandeling is dat 48%. Ten aanzien van werk is het verschil nog groter: van de face-to-face cliënten heeft slechts 33% werk en bij alcoholdebaas.nl heeft 73% nog een baan. Het opleidingsniveau ligt ook flink hoger. Van de cliënten die zich bij de reguliere behandeling melden is 15% hoog opgeleid, terwijl 52% van de alcoholdebaas.nl deelnemers een opleiding op HBO niveau of hoger heeft.

De online deelnemers willen het tij keren en eerder aan hun drankprobleem werken. Bekend is dat veel drinkers al 10 jaar of langer in de problemen zitten voordat ze hulp zoeken. Alcoholdebaas.nl biedt uitkomst aan mensen die niet zo snel hulp zullen zoeken bij de reguliere hulpverlening. Dat is vanuit preventief oogpunt heel waardevol.

» www.alcoholdebaas.nl

Veel levensmoede ouderen ook ernstig ziek

Veel ouderen die een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding doen omdat ze levensmoe zijn, hebben een ernstige ziekte. Van een groep patiënten voor wie levensmoeheid een grote rol speelde in hun verzoek, leed 46 procent aan kanker en 25 procent aan een andere ernstige ziekte.

Dat blijkt uit een onderzoek waarop Mette Rurup 15 september promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze baseert zich onder meer op interviews met ruim vierhonderd artsen. Van de 2419 gerapporteerde patiënten die een euthanasieverzoek deden, was volgens de artsen 17 procent levensmoe.

Lees verder bij SP!TS

Homeopathische middelen werken niet

Voor het nut van homeopathische middelen is geen enkel bewijs en de discussie daarover moet nu maar eens zijn afgelopen. Dat staat in het toonaangevende Britse medische tijdschrift The Lancet van vrijdag.

Britse en Zwitserse wetenschappers hebben 110 onderzoeken naar het effect van homeopathische middelen en therapieën opnieuw bekeken en geen bewijs gevonden dat de pillen en druppeltjes beter werken dan een placebo. In tegenstelling daarmee leverde onderzoek naar conventionele medicijnen “sterk bewijs op voor specifieke effecten” ervan, aldus het vakblad.

Lees verder bij gezondheid.plein.nl

Mannen hebben hoger IQ dan vrouwen

Mannen hebben gemiddeld een hoger IQ dan vrouwen. Het gaat om een verschil van vijf punten en dat ontstaat vanaf 14-jarige leeftijd.

Dit blijkt uit een studievan de universiteit van het Britse Manchester. Naarmate het intelligentiequotiënt toeneemt, constateerden de academici een groeiende kloof tussen vrouwen en mannen. Twee keer zoveel mannen als vrouwen hebben een IQ van 125 punten. Op het ‘geniale’ niveau van 155 punten staan tegenover elke vrouw 5,5 mannen.

Het onderzoek is gebaseerd op 80.000 IQ-testen en een studie bij 20.000 studenten.

Amerikaans leger ook geplaagd door zwaarlijvigheid

De Amerikaanse bevolking wordt almaar dikker, en bovendien in een nooit gezien tempo. De maatregelen van de regering om het probleem aan te pakken zijn gedoemd te mislukken. Dat blijkt uit een rapport dat begin deze week werd gepubliceerd. Zelfs de Amerikaanse strijdkrachten ondervinden hinder van de opmars van obesitas. Zestien procent van de actief inzetbare militairen is zwaarlijvig.

In op een na alle vijftig de staten van de VS is het aantal dikke mensen het afgelopen jaar gestegen. Meer dan 119 miljoen Amerikanen, bijna twee derde van de totale bevolking, heeft vandaag te kampen met overgewicht. Een kwart van de Amerikanen ondervindt zelfs klinische ongemakken of lijdt aan een of andere ziekte te wijten aan zwaarlijvigheid. Dat staat te lezen in een rapport van de Trust for American’s Health (TAH), een onafhankelijke organisatie die gezonde voeding promoot.

Lees verder bij VILT