Gezonderworden.nl

Nieuws over gezondheid, overgewicht en diabetes

Jojo- effect niet groter na een crashdieet

overgewichtMensen met overgewicht die in korte tijd veel gewicht verliezen, komen na het dieet niet méér aan dan mensen die geleidelijker afvallen. Dat blijkt uit onderzoek van o.a. Roel Vink, Edwin Mariman en Marleen Baak van de Universiteit Maastricht, dat deze week is verschenen in het tijdschrift Obesity. Algemeen wordt aangenomen dat het niet goed is om in korte tijd veel gewicht te verliezen (een zogenaamd crashdieet) omdat dit het risico op gewichtstoename na het dieet (het jojo-effect) zou verhogen. Dit onderzoek laat echter zien dat deze aanname niet klopt. Dit kan gevolgen hebben voor dieetadvies aan mensen met (ernstig) overgewicht.

Voor het onderzoek werd een groep van 60 personen met overgewicht of ernstig overgewicht verdeeld in twee groepen. Een groep kreeg een zeer laag calorisch dieet of crashdieet van 500 kilocalorieën per dag gedurende 5 weken. De twee groep kreeg een laag calorisch dieet van 1250 kilocalorieën per dag gedurende 12 weken. Proefpersonen in beide groepen verloren gemiddeld 8 a 9 kilo, ongeveer 10% van hun lichaamsgewicht. Daarna kregen de deelnemers geen dieetadvies meer. Na 9 maanden werd gekeken hoeveel de deelnemers waren aangekomen. Beide groepen bleken evenveel te zijn aangekomen, ongeveer 50% van het gewicht dat ze verloren hadden met het dieet. Het crashdieet van 5 weken veroorzaakte dus geen grotere gewichtstoename dan het geleidelijke dieet van 12 weken. “Het jojo-effect is dus niet groter na een crashdieet dan na een geleidelijk dieet”, aldus Roel Vink, als promovendus betrokken bij het onderzoek.

Twee factoren waren wél van invloed op de gewichtstoename na het dieet: de mate van lichaamsbeweging na het dieet en de mate van verlies van vetvrije massa tijdens het dieet. “Wij denken dat het gaat om verlies van spiermassa omdat je met een dieet weinig calorieën en dus ook weinig eiwitten binnen krijgt,” zegt Vink. “Proefpersonen met een groter verlies van spiermassa tijdens het dieet en personen met minder lichaamsbeweging daarna, kwamen meer aan. Waarschijnlijk zorgen deze factoren voor een verlaging van het energieverbruik, en dat zou kunnen leiden tot gewichtstoename als je weer ‘normaal’ gaat eten”, aldus de onderzoekers. Of er wellicht andere nadelige gevolgen zijn van een crashdieet, en welke factoren ervoor zorgen dat mensen weer aankomen na een dieet, wordt nog onderzocht.
[Maastricht University]

UMCG start onderzoek naar voorkómen van terugval na depressie

herfstdepressieHersenonderzoekers van het UMCG starten een onderzoek naar het voorkómen van terugval na een depressie. Zij gaan in hun onderzoek na wat de effecten van preventieve cognitieve therapie zijn. Daarmee willen zij meer te weten komen over de mechanismen die een rol spelen bij terugval bij depressie. Het is voor het eerst dat de werkingsmechanismen van preventieve cognitieve therapie voor het voorkomen van depressie onderzocht uitgebreid onderzocht worden.

Mensen die hersteld zijn van een depressie, hebben 40 tot 60% kans om terug te vallen in een nieuwe depressieve episode. Wie een preventieve cognitieve therapie volgt, heeft een kleinere kans om binnen vijf tot tien jaar een nieuwe depressieve episode door te maken. Wat nog niet duidelijk is, is waarom sommige mensen wel, en sommige mensen niet terugvallen. Ook is onbekend hoe de preventieve cognitieve therapie werkt, en bij wie.

Lees verder op de website van het UMCG

Albert Heijn Cranberries winnen Gouden Windei

Gouden Windei 2015De cranberries van Albert Heijn zijn uitgeroepen tot het meest misleidende product. Dit ‘superfood’ bestaat voor 68% uit toegevoegde siroop en voor slechts 30% daadwerkelijk uit cranberries. Feitelijk worden dus vooral suikers verkocht onder het mom van superfood. Albert Heijn wint daarmee het Gouden Windei 2015 van voedselwaakhond foodwatch. Albert Heijn heeft foodwatch toegezegd het product dit kwartaal aan te gaan passen zodat het percentage cranberries verdubbeld tot 60%.

Tweede in de windei-verkiezing is de Liga melk-aardbei geworden met 0,03% aardbeipoeder en 667x meer suikers. De light pindakaas van supermarkt plus is op de derde plaats geëindigd. Deze pindakaas bevat weliswaar 30% minder vet maar wel 451% méér suikers omdat vette pinda’s zijn vervangen door pure glucosestroop. Naast Albert Heijn hebben ook de genomineerden Plus (pindakaas) en Aldi (pasta met truffel) tijdens de verkiezing aangegeven dat zij hun product gaan aanpassen.

De vijfde Gouden Windei verkiezing kreeg net als voorgaande jaren veel aandacht. Dertienduizend consumenten stemden tussen 4 en 31 december op de grootste misleider van 2015. Drie keer is scheepsrecht voor Albert Heijn: zij grepen in 2015 en 2013 nog net naast deze prijs.

Winnaar Gouden Windei: Albert Heijn verkoopt fastfood als superfood
De cranberries van Albert Heijn kregen ruim een kwart (28%) van de stemmen. Supermarkten zijn gretig ingesprongen op de vraag van veel consumenten naar superfoods. Een beetje supermarktketen verkoopt inmiddels zijn eigen merk superfood. Ook Albert Heijn biedt via haar winkels en website honderden producten aan onder deze noemer, waaronder de gedroogde cranberries.

‘Bron van vezels’ staat er uitnodigend op, en ‘zoet van smaak’. Dat laatste in onbetwist waar: Albert Heijn bedekt de cranberries onder een flinke laag ananassiroop. Maar dat zie je pas als je de kleine lettertjes op de achterkant leest. De cranberries bestaan voor slechts 30% uit de beroemde veenbessen en voor maar liefst 68% uit ananassiroop. Zo bestaat elke hap van deze cranberries voor twee derde uit suikers. Hoezo gezond superfood? Zo verkoopt Albert Heijn zelfs suikers als superfood!

Albert Heijn heeft aan foodwatch beloofd de receptuur van de cranberries te gaan aanpassen. De hoeveelheid siroop wordt verlaagd waardoor het product uit 60% cranberries (nu 30%) bestaat. Daarnaast wordt het biologisch.

Lees verder op de website van Foodwatch voor meer informatie over de uitslag van de Gouden Windei verkiezing.

Doorbraak in behandeling van patiënten met ernstig COPD

longenPatiënten met ernstig COPD (met longemfyseem) waarvoor geen behandeling meer mogelijk was, kunnen met een relatief kleine ingreep enorme gezondheidswinst boeken. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat is uitgevoerd onder leiding van longarts Dirk Jan Slebos en onderzoeker Karin Klooster. Zij publiceren hierover vandaag in het toonaangevende wetenschappelijk magazine The New England Journal of Medicine.

Het dagelijks leven van patiënten met ernstig COPD is als gevolg van kortademigheid ernstig beperkt. Zij kunnen niet werken, hebben veel (mantel/thuis)zorg nodig en ervaren door de continue kortademigheid een zeer slechte kwaliteit van leven. Voor de meeste patiënten is er nauwelijks een effectieve behandeling beschikbaar. De behandeling voor mensen met COPD bestaat o.a. uit luchtweg verruimende medicijnen, longrevalidatie, het stoppen met roken en eventueel zuurstof. Slechts een hele kleine groep komt in aanmerking voor een zeer belastende chirurgische ingreep waarbij een deel van de beschadigde longen wordt weggenomen, of de meest ingrijpende behandeling: een longtransplantatie. De nieuwe, minder belastende behandeling is voor patiënten met een ernstige vorm van COPD een uitkomst. Ruim 350.000 Nederlanders hebben COPD, naar schatting overlijden jaarlijks 6500 van hen aan deze ziekte.

Deze behandeling is bedoeld voor mensen die ernstig COPD hebben gekenmerkt door longemfyseem. Bij longemfyseem lijkt de long op de plek waar longweefsel moet zitten op gatenkaas; en zijn plekken waar het longweefsel helemaal verdwenen is. Hierdoor kan de ingeademde lucht moeilijker uitgeademd worden en zijn patiënten kortademig. Door het beschadigde deel van de long af te sluiten zal het volume van de long afnemen. Deze afname van longvolume zorgt voor een belangrijke afname van de kortademigheid van de patiënt. Dit komt omdat de ademhalingspieren veel beter gebruikt worden bij een kleiner longvolume. Het beschadigde deel van de long wordt afgesloten met éénrichtingsventielen. Daardoor kan de lucht wel uit het beschadigde deel van de long stromen, maar er kan geen nieuwe lucht in. Hierdoor wordt het beschadigde deel van de long kleiner.

Lees verder op de website van het UMCG.

Aantal hart- en vaatpatiënten neemt toe tot 1,4 miljoen in 2040

HartstichtingHet aantal patiënten met een hartinfarct, een beroerte en/of hartfalen zal de komende decennia sterk oplopen naar 1,4 miljoen in 2040, een stijging van 65% ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM in opdracht van de Hartstichting. Deze ontwikkeling is te keren door vooral hoge bloeddruk en roken terug te dringen.

Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal patiënten met een hartinfarct, een beroerte en/of hartfalen de komende decennia toenemen tot 1,4 miljoen Nederlanders in 2040. In 2011 waren dit nog 850.000 patiënten. In 2040 zullen er 930.000 mensen met een hartinfarct of ernstig vernauwde kransslagaders zijn (600.000 in 2011), 343.000 mensen met een beroerte (186.000 in 2011) en 275.000 mensen met hartfalen (130.000 in 2011). Sommige van deze patiënten hebben meerdere aandoeningen tegelijk.

Op dit moment bedragen de totale zorgkosten voor hart- en vaatziekten circa 8,3 miljard euro. Deze kosten zullen volgens de Hartstichting fors stijgen als gevolg van de groei van het aantal patiënten.

Risicofactoren
Deze ontwikkeling is tegen te gaan door factoren aan te pakken die de kans op hart- en vaatziekten vergroten (risicofactoren). Het terugdringen van een hoge bloeddruk en van roken kan de grootste daling in het aantal hart- en vaatpatiënten tot gevolg hebben. Beide kunnen namelijk zowel hartinfarcten en angina pectoris als beroertes en hartfalen voorkomen.

Als iedereen in Nederland een gezonde bloeddruk zou hebben, zou dat leiden tot 360.000 minder patiënten met hart- en vaatziekten in 2040. Als vanaf nu iedereen zou stoppen met roken, zouden er in 2040 320.000 mensen minder hart- of vaatpatiënt zijn. Daarnaast vormen ook een verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging belangrijke risicofactoren.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:

“De cijfers spreken voor zich. Hart- en vaatziekten hebben een enorme impact op onze maatschappij, in de eerste plaats voor hart- en vaatpatiënten die vaak langdurig ziek zijn. Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en ook om de almaar stijgende zorgkosten te drukken. Het is noodzakelijk dat we hart- en vaatziekten in een vroeger stadium kunnen herkennen en behandelen, zodat minder mensen ziek worden. Daarnaast moeten we nieuwe manieren vinden om een gezonde leefstijl lang vol te houden. Het is urgent dat de overheid, het bedrijfsleven en de zorg zich integraal inzetten om dit probleem aan te pakken.”

Nieuwe cijfers hart- en vaatziekten
Bovenstaande cijfers over hart- en vaatziekten staan in de nieuwe publicatie Hart- en vaatziekten in Nederland 2015
[Hartstichting]

MMC opnieuw zeer patiëntvriendelijk ziekenhuis

Maxima Medisch CentrumMet daarnaast nominatie meest patiëntvriendelijke zorgverlener
Máxima Medisch Centrum is zeer patiëntvriendelijk, aldus de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). MMC is trots opnieuw tot de top 10 meest patiëntvriendelijke ziekenhuizen van Nederland te behoren. Naast deze benoeming was longarts De Munck genomineerd als meest patiëntvriendelijke zorgverlener.

Om de patiëntvriendelijkheid van ziekenhuizen te beoordelen is een analyse gemaakt van de waarderingen op Zorgkaart Nederland. Deze website, een initiatief van de NPCF, biedt patiënten de gelegenheid een zorgaanbieder of zorgprofessional te beoordelen.

Patiënten beoordelen de ziekenhuizen op accommodatie, afspraken, behandeling, informatie, luisteren en medewerkers. MMC kreeg in totaal 684 waarderingen op Zorgkaart Nederland met gemiddeld cijfer een 8.5.

Dokter De Munck is trots op zijn nominatie: “Ik neem echt de tijd voor iedere patiënt in de spreekkamer. Het is belangrijk dat de patiënt voldoende kennis heeft over zijn aandoening. Zonodig teken ik het voor ze uit.” De Munck wordt met een gemiddelde van 9.8 zeer hoog beoordeeld op Zorgkaart Nederland. Zo wordt hij door zijn patiënten omschreven als zeer kundig, opgewekt, recht door zee, meelevend, menselijk en als een goede luisteraar die tijd neemt voor zijn patiënten.

Elly van der Meijden, lid cliëntenraad MMC, is blij met de erkenning: “Patiëntvriendelijkheid zit in alle dagelijkse dingen; neemt de dokter de tijd voor mij en luistert hij goed? Kan ik makkelijk parkeren? Maar ook: communiceren dokters onderling goed en word ik goed voorgelicht? Al deze zaken moeten goed geregeld zijn.”
[Máxima Medisch Centrum]

foodwatch: Wie verdient het Gouden Windei 2015?

Gouden Windei 2015Appelsientje halfzoet, Liga melk-aardbei, Albert Heijn cranberries en mini roomboter amandelstaaf, Plus light pindakaas, Rude Health amandeldrink en Aldi pasta met truffel zijn genomineerd voor het Gouden Windei 2015. Dit is de jaarlijkse verkiezing van foodwatch voor het meest misleidende product. Consumenten kunnen komende vier weken hun stem uitbrengen op de stempagina. Afgelopen vijf jaar wonnen Capri-Sun multivitamin van Coca-Cola, Natrena Stevia Kristalpoeder van Douwe Egberts, Becel pro-activ en Blue Band Goede Start Witbrood beiden van Unilever en Actimel van Danone.

De zeven kandidaten van 2015:

Plus pindakaas light
Light pindakaas met 30% minder vet: het lijkt dé oplossing voor pindakaasliefhebbers met een gewichtsprobleem. Maar niet heus. De lightvariant van supermarkt Plus bevat 451% meer suikers! Zo beland je van de vette regen in de gesuikerde drup.

Aldi pasta met truffel
Aldi doet sjiek op z’n Aldi’s. Truffel is een heel duur ingrediënt, maar Aldi’s pasta met truffel moet natuurlijk wel goedkoop blijven. En dus krijg je in zo’n pakje ‘Mama Mancini’ 0,0006% truffel. Dat is de ‘rijke vulling’ bij Aldi!

Albert Heijn cranberries
Superfood is hot. En wat krijg je dan? Gesjoemel door handige marketeers. Albert Heijn doet er grif aan mee. Over de cranberries heeft AH een dikke laag ananassiroop gegoten. Zo houd je 68% suikers over en 30% cranberries. Dat is geen superfood, maar fastfood!

Appelsientje halfzoet
Appelsientje Halfzoet is ‘minder zoet’, tetteren hun marketeers. Daar betaal je dan wel iets meer voor maar dan hebben ze de appelsap ook echt voor jou met water verdund…

Rude Health biologische almond drink
Daarin hebben de amandelen wel erg weinig in de melk te brokkelen: Het bevat 1% amandelen, ofwel pakweg 2 nootjes per glas (200ml)

AH mini roomboter amandelstaaf
Oké, er stáát ‘mini’ op de verpakking. Maar toch is het een flinke tegenvaller als je de kartonnen verpakking van deze ieniemini roomboter amandelstaaf openmaakt. Bijna de helft van de inhoud is letterlijk ‘gebakken lucht’!

Liga melk-aardbei
Zo’n ‘verantwoorde’ Liga ‘vol bouwstoffen’ geef je kinderen met een gerust hart, toch? Mwah. De melk-aardbeienkoek bevat welgeteld 0,03% aardbeienpoeder en 667x meer suikers! Lekker er tegenaan na deze ‘break’? Stuiteren van de suiker, zal Liga bedoelen.
De winnaar wordt in week 1 van 2016 bekend gemaakt.

Stem mee op het Gouden Windei 2015

Kwaliteit geboortezorg MMC wordt zichtbaar

BabyVanaf deze week kunnen patiënten voor het eerst de kwaliteit van geboortezorg van het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima Medisch Centrum (MMC) vergelijken met het landelijk en regionaal gemiddelde. Naar verwachting maakt dit initiatief de kwaliteit van zorg rondom de geboorte transparanter.

Het VMK-centrum houdt jaarlijks de kwaliteit van geboortezorg nauwkeurig bij waarna dit gepubliceerd wordt in een jaarverslag. Deze cijfers worden vergeleken met het landelijk en regionaal gemiddelde van geboortezorg. Voor de landelijke cijfers worden als bronnen: de Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegeling (VOKS) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) gebruikt. Deze cijfers worden door MMC nu openbaar gemaakt. Hierdoor kan men vanaf nu de kwaliteit rondom onze geboortezorg nog beter inzien en begrijpen.

Meetbare kwaliteit
De scores maken in begrijpelijke taal inzichtelijk hoe vaak problemen rond een bevalling voorkomen in MMC ten opzichte van de regio Brabant en het landelijk gemiddelde. Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog-perinatoloog in MMC: “Het gaat om cijfers over kwaliteit van onze verloskundige zorg. Wij proberen de bevalling, en als het nodig is de keizersnede, zo natuurlijk mogelijk te laten plaatsvinden, zonder extra risico’s voor de aanstaande moeder of de baby. De ideale geboortezorg is een gezonde moeder én een gezonde baby.” Door de kwaliteit van geboortezorg inzichtelijk te maken, laten we op eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke manier zien hoe deze is ten opzichte van de landelijke en regionale kwaliteit.” Vertelt van Runnard Heimel. “Wij zien dat inzicht in resultaten echt helpen; het stimuleert de zorg te verbeteren waar dat kan. Patiënttevredenheid is hierbij onze drijfveer.”

Uitkomsten geboortezorg
Bekijk de Infographic ‘kwaliteit geboortezorg MMC’ waarin het VMK-centrum van MMC zijn scores openbaar maakt.
[Maxima Medisch Centrum]